Bilişim Muhabirleri Derneği (BMD), Türkiye’de bilgi teknolojileri (BT) alanında görev yapan basın mensuplarının 20 Şubat 1998 tarihinde kurdukları bir dernektir. Üyeleri arasında gazete, dergi, haber ajansları, radyo, televizyon ve haber portallarının çalışanları bulunan derneğin amacı, “Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi sürecine katkıda bulunmak” olarak belirlenmiştir. Derneğin hedefleri ise şunlardır:

  • Bilişim Muhabirliği’ni gazeteciliğin vazgeçilmez bir uzmanlık dalı olarak yayınlara hissettirmek. Bu yönde yapılacak çalışmalarda bilişim alanındaki sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla çalışmalar düzenlemek.
  • Her teknolojisi ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren bilişim alanında, haberci olarak fiilen çalışan gazetecilerin, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler, eğitim programları düzenlemek.
  • Gazetecilik mesleğini en iyi şekilde temsil etmek, mesleğe, meslektaşlara ve dernek üyelerine yönelik onur kırıcı her türlü davranış karşısında gerekli tavrı almak ve gerektiğinde diğer basın sivil toplum kuruluşu ve basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
  • Üyelerinin mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
  • Mesleğe yeni başlayan (stajyer) bilişim muhabirlerinin eğitimine katkıda bulunmak. Sosyal faaliyette bulunmak için çalışmalarda bulunmak.
  • Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) yayınlar çıkarmak, dernek adına web sitesi kurmak, organizasyonlar düzenlemek, dernekler Yasası çerçevesinde gelir sağlayıcı girişimlerde bulunmak, amacına uygun tesisler kurmak veya kurdurmak, derneğin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hizmetleri üyelerine eşit olarak dağıtmak, dinlence ve eğlence tesisleri kurmak ve kurdurmak.
  • Üyelerin istirahatı ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla lokal açmak.